Monday, September 18, 2017

MS Edge VS Mozilla Firefox on Win 10

Арай л их ачаалаад байсан Mozilla-г халахаар шийдлээ.

Шинэ Edge Win 10 дээрх ажиллагаа нь Google Chrome, Firefox Mozilla аль алинаас нь хурдтай гэсэн нь үнэн бололтой. Илт мэдэгдэж байна.