Tuesday, December 10, 2013

Good news!

Expected so long... 


Тайлбар хүлээж авна.

Дараах зурганд тайлбар хүлээж авна. Анги, нэрээ бичээд коммент plz


Мэдээж оновчтой тайлбар үнэлгээтэй.
(Зураг тод харагдахгүй бол дээр нь дарж томоор хараарай)

Saturday, November 16, 2013

Догь

< ? p h p
$myData = UseSQLToQueryDataFromAnyDatabase();
WriteNiceHTMLPageWithData ($myData);

>

Tuesday, November 12, 2013

Шифр

Шифрлэлтийн тухай сонирхолтой, ойлгомжтой бичлэг энд, бас энд байна.

Saturday, July 20, 2013

80 дугаар порт

Хэд хэдэн сервэр зэрэгцүүлэн суулгасны дараа заримдаа Apache ажиллахаа больчихдог. Нөгөөг нь хаасан ч тэр. Энэ нь аль ч сервэрийн анхлан тохируулагдсан порт нь ижил 80 байдагтай холбоотой. 
WAMP ашиглаж байгаад IIS тохируулж ашигласны дараа эргээд WAMP ажиллуулах гэтэл энэ байдал үүссэн бөгөөд үүнээс гарах хялбар арга нь:
  1. Apache тохиргооны httpd.conf файлын доторх Listen 80 мөрийг Listen 8081 болгож өөрчил
  2. Apache-г дахин эхлүүл
  3. Вэб хөтөчийн хаяг дээр хостоо дуудахдаа http://localhost:8081 байдлаар портын шинэ дугаараа оруулж дуудах ёстой.