Tuesday, December 10, 2013

Good news!

Expected so long... 


Тайлбар хүлээж авна.

Дараах зурганд тайлбар хүлээж авна. Анги, нэрээ бичээд коммент plz


Мэдээж оновчтой тайлбар үнэлгээтэй.
(Зураг тод харагдахгүй бол дээр нь дарж томоор хараарай)