Friday, September 19, 2014

LIBRE Office VS MS Office

Libre - нээлттэй, юу ч хийгээгүй хоосон байгаа
Winword - 2 файл нээлттэй байхад...