Thursday, December 3, 2015

Sunday, November 22, 2015

Өгөгдлийн сангийн үндэс - 4

Триггер гэдэг нь ӨС-гийн программист үүсгэсэн хэдий ч ажиллуулахдаа систем өөрөө шаардлагатай үедээ дуудаж ажиллуулдаг нэг төрлийн SP юм.
MySQL Workbench ашиглан триггер үүсгэх заавар.

Өгөгдлийн сангийн үндэс - 4

Триггер гэдэг нь ӨС-гийн программист үүсгэсэн хэдий ч ажиллуулахдаа систем өөрөө шаардлагатай үедээ дуудаж ажиллуулдаг нэг төрлийн SP юм.
MySQL Workbench ашиглан триггер үүсгэх заавар.

Wednesday, November 18, 2015

Өгөгдлийн сангийн үндэс 3 - 1

Файл татаж авах холбоос: HAVING

SP үүсгэх заавар энд бэлэн байна.

Wednesday, August 12, 2015

Корреляцийн коэффицент бодуулах хэрэгсэл, EXCEL

Хоёр хувьсагчийн хувьд корреляцийн анализ хийх амархан бөгөөд шууд CORREL функц ашигладаг. Харин хэд хэдэн хувьсагчийн хувьд CORRELATION функц ашиглах хэрэгтэй болно. Энэ нь  Data Analysis нэртэй нэмэлт хэрэгслээр шийдэгдэнэ. Үүний тулд эхлээд тус түүлээ гаргаж авах хэрэгтэй. 

Sunday, May 17, 2015

First-person perspective = the view of the camera