Wednesday, August 12, 2015

Корреляцийн коэффицент бодуулах хэрэгсэл, EXCEL

Хоёр хувьсагчийн хувьд корреляцийн анализ хийх амархан бөгөөд шууд CORREL функц ашигладаг. Харин хэд хэдэн хувьсагчийн хувьд CORRELATION функц ашиглах хэрэгтэй болно. Энэ нь  Data Analysis нэртэй нэмэлт хэрэгслээр шийдэгдэнэ. Үүний тулд эхлээд тус түүлээ гаргаж авах хэрэгтэй.