Sunday, November 22, 2015

Өгөгдлийн сангийн үндэс - 4

Триггер гэдэг нь ӨС-гийн программист үүсгэсэн хэдий ч ажиллуулахдаа систем өөрөө шаардлагатай үедээ дуудаж ажиллуулдаг нэг төрлийн SP юм.
MySQL Workbench ашиглан триггер үүсгэх заавар.

Өгөгдлийн сангийн үндэс - 4

Триггер гэдэг нь ӨС-гийн программист үүсгэсэн хэдий ч ажиллуулахдаа систем өөрөө шаардлагатай үедээ дуудаж ажиллуулдаг нэг төрлийн SP юм.
MySQL Workbench ашиглан триггер үүсгэх заавар.

Wednesday, November 18, 2015

Өгөгдлийн сангийн үндэс 3 - 1

Файл татаж авах холбоос: HAVING

SP үүсгэх заавар энд бэлэн байна.