Wednesday, November 18, 2015

Өгөгдлийн сангийн үндэс 3 - 1

Файл татаж авах холбоос: HAVING

SP үүсгэх заавар энд бэлэн байна.

8 comments: